Kompensasjon ved strømbrudd

Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt Skagerak Nett først fikk melding om avbruddet, eller Skagerak Nett visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted.  Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet.  Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjonssatsene er som følger:

 

Avbruddets lengde:

Kompensasjon:

For avbrudd over 12 timer til og med 24 timer: kr    600
For avbrudd over 24 timer til og med 48 timer: kr 1 400
For avbrudd over 48 timer til og med 72 timer: kr 2 700
For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på
1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.
 
 
 
For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

En og samme juridiske person har krav på bare ett kompensasjonsbeløp, uavhengig av antall sluttkundeforhold/abonnementer som er tilknyttet denne personen.

Nettkunder som er berørt av langvarige avbrudd må fremme krav om kompensasjon til Skagerak Nett innen 3 måneder etter at normal strømforsyning er blitt gjenopprettet. 

Krav om kompensasjon må meldes på særskilt skjema utarbeidet av Skagerak Nett:
Elektronisk søknad om kompensasjon finner du her.
Søknad om kompensasjon (PDF)

Kompensasjoner som innvilges vil bli utbetalt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kompensasjonskravet er behandlet.