Nettleie næring

Prisene fra Skagerak Nett er oppgitt eksklusive Statens forbruksavgift på 16,58 øre/kWh. Kunder innenfor enkelte næringskoder (5-33) vil kunne få en avgift på 0,48 øre/kWh, eller fullt fritak. I tillegg kommer avgift til Energifondet (800 kr per år per målepunkt-ID) og MVA beregnet på alle ledd.

Energitariff for næringskunder (NNL)

For anlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.

Fastbeløp
(kr/mnd)

Energi (øre/kWh)

Vinter
sep - apr

Sommer
mai - aug

217,-

15,60

12,75

 

Effekttariffer for næringskunder - lavspent (NK1/NKR1)

For anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning. Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos j er lavere enn 0,9. Effektleddet avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.

Fastbeløp
(kr/mnd)
Effekttrinn
(kW)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi
(øre/kWh)

Vinter
sep - apr

Sommer
mai - aug

1 000,- 

0 - 200

63,50

3,90

2,-

> 200

55,40

 

 

Effekt
(kr/kVAr/mnd)

Reaktiv effekt

24,-

 

Effekttariff for næringskunder - høyspent (NNH1/NNHR)

For anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nettselskapet. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning. Alle kunder som har effekttariff (NNH1) skal også avregnes for reaktiv effekt (NNHR) hvis cos j er lavere enn 0,9. Effektleddet avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.

Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi
(øre/kWh)

Vinter
sep - apr

Sommer
mai - aug

1 500,- 

50,-

2,60

1,30

 

 

Effekt
(kr/kVAr/mnd)

Reaktiv effekt

13,-

 


Spesialtariff for anlegg uten måling (NSUM)

Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Effekten kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid  for aktuelle
anleggstyper. I særskilte tilfeller kan det gis tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge.

Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi
(øre/kWh)

Vinter
sep - apr

Sommer
mai - aug

63,- 

63,50

3,90

2,-

 

Innmatingstariff (NDI1)

For anlegg som leverer strøm inn i nettselskapets distribusjonsnett.

Fastbeløp
(øre/kWh)

Energi
(øre/kWh)

1,30

Områdepris for avregningsperiode (øre/kWh)
X
Marginaltapssats (%) (Punktvis beregnet)

Gebyrer ved manglende betaling

 

Pris
(kr)

Oppmøtegebyr. Kan pålegges ved en varslet, rettmessig stenging som ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden.

667,-

Påsettingsgebyr:
- Ved gjenåpning av anlegg på dagtid
- Ved gjenåpning av anlegg på dagtid - elektronisk utført (kontaktormåler)

2.120,-
667,-

Relatert

Tariffer kan endres med 14 dagers varsel.

Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel.

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedr. nettleie.

Linker:

Vilkår for nettleie

Nettleietariffer 2018
Nettleietariffer 2017
Nettleietariffer 2016
Nettleietariffer 2015 (pr. 1.7.2015)
Nettleietariffer 2015 (pr. 1.5.2015)
Nettleietariffer 2015 (pr. 1.1.2015)
Nettleietariffer 2014
Nettleietariffer 2013
Nettleietariffer 2012 (pr. 1.7.2012)
Nettleietariffer 2012 (pr. 1.1.2012)
Nettleietariffer 2011
Nettleietariffer 2010
Nettleietariffer 2009

Adobe Reader

Last ned Adobe Reader gratis:

Last ned Adobe Reader gratis her