Nettleie privat

Prisene fra Skagerak Nett AS er oppgitt inklusive avgift til Energifondet (1,25 øre/kWh, inkl MVA), Statens forbruksavgift (20,73 øre/kWh, inkl. MVA) og MVA på nettleien.

Energitariffer for bolig og fritidsbolig (NH)

For anlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. Gjelder bolig og fritidsbolig.

Fastbeløp
(kr/mnd)

Energi (øre/kWh)

Vinter
sep - apr

Sommer
mai - aug

271,25

41,48

37,91

Et gjennomsnittlig forbruk på 20 000 kWh gir en årskostnad på kr 11 394,- og en gjennomsnittspris for nettleie på 56,97 øre/kWh. Kostnader for kjøp av strøm kommer i tillegg.

Energitariff for flerbolig (NEB)

For anlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. Gjelder privatkunder i boligblokk og leilighetsbygg med felles inntak for seks eller flere boenheter. 

Fastbeløp
(kr/mnd)

Energi (øre/kWh)

Vinter
sep - apr

Sommer
mai - aug

202,50

41,48

37,91

Effekttariff for bolig og fritidsbolig - lavspent (NK1/NKR1)

For anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning. Alle kunder som har effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos j er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.

Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekttrinn
(kW)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi
(øre/kWh)

Vinter
sep - apr

Sommer
mai - aug

1 250,- 

0 - 200

79,38

26,85

24,48

> 200

69,25

 

 

Effekt
(kr/kVAr/mnd)

Reaktiv effekt

30,-

Spesialtariff for anlegg uten måling (NSUM)

Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper. I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjon må foreligge.

Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi (øre/kWh)

Vinter
sep - apr

Sommer
mai - aug

78,75 

79,38

26,85

24,48

 

Gebyrer ved manglende betaling

Pris
(kr)

Oppmøtegebyr. Kan pålegges ved en varslet, rettmessig stenging som ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden.

833,75

Påsettingsgebyr:
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid elektronisk utført (kontaktormåler)

2.650,-
833,75

 

Nettleie og strømkjøp fra privatkunder (Plusskunde)

Plusskunde er en kunde som har installert strømproduksjonsutstyr som til tider produserer mer strøm enn de selv bruker. Denne overskuddsstrømmen kjøper nettselskapet fra kunden.
Typiske plusskunder vil være boliger med solpanel, eller virksomheter som generer energi i begrenset omfang.

Nettleie innmating (NDIPLUSS)

Fastbeløp
(kr/mnd)

Energi
(øre/kWh)

0,-

minus 4,88

Strømkjøp (L1PLUSS)

Spotpris
(øre/kWh)

Områdepris time for time
minus
0,625 øre/kWh

 

Relatert

Tariffer kan endres med 14 dagers varsel.

Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel.

Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedr. nettleie.

Linker:

Vilkår for nettleie

Nettleietariffer 2018
Nettleietariffer 2017
Nettleietariffer 2016 
Nettleietariffer 2015 (pr. 1.7.2015)
Nettleietariffer 2015 (pr. 1.5.2015)
Nettleietariffer 2015 (pr. 1.1.2015)
Nettleietariffer 2014
Nettleietariffer 2013
Nettleietariffer 2012
Nettleietariffer 2011
Nettleietariffer 2010
Nettleietariffer 2009

Adobe Reader

Last ned her:

Last ned Adobe Reader gratis her