Brann

  • DLE Skagerak har deltatt i 67 brannetterforskninger pr. 3. Kvartal i 2009. Av disse var 47 i boliger og 18 i virksomheter, og 2 i diverse bygg. 40 av brannene hadde elektrisk årsak.

Det kan blant annet nevnes feil i lavvoltanlegg (spotskinner), brann i varmetepper, serielysbue (dårlig kontakt i koblingsbokser , brytere og lignende og feil bruk av elektrisk utstyr.


Nyere undersøkelser viser at rundt 50 % av alle bygningsbranner og -branntilløp har elektrisk årsak. Årlig dør ca 15 personer i slike branner i Norge. Årlig utbetales ca 500 millioner kroner i erstatning etter branner med elektrisk årsak. Det er boligeier som har ansvaret for at det elektriske anlegget i boligen til enhver tid tilfredstiller myndighetenes sikkerhetskrav.

Brannetterforskning er en møysommelig og krevende oppgave som krever god faglig kompetanse og erfaring. Erfaringer fra dette arbeidet er med på å kartlegge hvilke faremomenter det er viktig å være oppmerksom på. Disse erfaringene vil også hjelpe tilsynsingeniørene i Skagerak Nett til å utføre boligkontroller på en tifredstillende måte. 
 
 
Gode råd for å unngå brann:

  • Lek ikke ”hobbyelektriker”. La autorisert installatør utføre arbeid på den elektriske installasjonen. Er sikringer, koblingsbokser, støpsler eller brytere unormalt varme eller misfarget, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med elektroinstallatør.

  • Tørrkoking og glemsomhet kan forårsake brann.

  • Bruk ikke sterkere pærer enn det lampen er beregnet for. OBS! vær spesielt oppmerksom på at du får riktig type pære når du skal bytte pærer i lavvoltsanlegg.

  • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller rom hvor det er løse husdyr.

  • Trekk støpslet ut av termostatstyrte elektriske apparater når de ikke er i bruk.

  • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.

  • Gammelt elektrisk utstyr kan være brannfarlig og bør kastes.


Husk!
Vi bryr oss om deg og ditt elektriske anlegg.

Relatert

Lurer du på noe?

Hvis du vil vite mer om hva du selv har lov til å utføre eller har andre spørsmål vedrørende elsikkerhet, ta kontakt med:

 

DLE tlf. 33 41 34 00
Sentralbord tlf. 35 93 50 00

 

Nyttige linker:

Direktoratet for brann og elsikkerhet (nå DSB) har gjennomført et studie av branner med elektrisk årsak. Du kan lese mer om dette på DSB`s hjemmeside.

DSB.no