Elvettregler

 • Bruk ikke løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom hvor det er løse husdyr.
 • Tørk ikke tøy på elektriske ovner.
 • Slå av kokeplater etter bruk. Er du glemsom, anskaff tidsbryter.
 • Monter rikelig med stikkontakter. Løse dobbeltekontakter og andre provisoriske løsninger går på sikkerheten løs.
 • Ikke utfør arbeid selv som krever elektrofagfolk.
 • Bruk aldri sterkere pærer enn lampen er beregnet for.
 • Trekk støpslet til termostatstyrte elektriske apparater ut av stikkontakten når de ikke er i bruk.
 • Er sikringer, koblingsbokser, støpsel eller brytere unormalt varme, kan det tyde på overbelastning. Ta kontakt med installatør.
 • Gammelt elektrisk utstyr kastes.


Vil du vite mer kan du gå inn på en av linkene nedenfor
:

 • www.dsb.no - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådrivere i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre hendelser.
 • www.elvett.no - Opplæringstilbud i elsikkerhet for grunnskolens mellomtrinn og ungdomstrinn.
  Relatert

  Nyttige linker:

  Elsikkerhetsportalen.no
  dsb.no