Internkontroll

Kontroll i hus eller leilighet

Hvis du har kjøpt, eller skal kjøpe hus eller leilighet er det viktig å sjekke om det foreligger et pålegg om utbedring av det elektriske anlegget. Hvis det gjør det, er dette en heftelse og et ansvar som følger med på kjøpet hvis du ikke passer på.

Les mer
Internkontroll (IK) i virksomheter

Myndighetene har satt krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), samt at det skal utarbeides et system for internkontroll (IK-system) for den elektriske installasjonen. En levende internkontroll vil være et godt verktøy for å identifisere feil, og sette i gang tiltak for å utbedre feilen.

Les mer
Relatert

Mer om internkontroll finner du på: www.hmsetatene.no