Kontaktinformasjon for elektroentreprenører

 

Kontakt: Telefon: E-postadresse:
Det Lokale Eltilsyn33413400dle@skagerakenergi.no
Varsling om kobling og
tilkobling nye stikkledninger
35902390 
Byggestrømskap SMS08321Start med SNBY
Melding om installasjonsarbeid35935810meldinger@skagerakenergi.no
Nettservice35902750 
Driftsentral feilmelding81520050