Nettleie - Spørsmål og svar

 

 • Image text

  Hva består nettleien av?

  En stor del av nettleien er offentlige avgifter. I tillegg til nettleien til Skagerak betaler du merverdiavgift, avgift til Energifondet og forbruksavgift til Staten.

  Merverdiavgiften kreves inn både på fastbeløpet og energileddet, mens avgiften til Energifondet og forbruksavgiften til Staten kreves inn via det forbruksavhengige energileddet. Andelen offentlige avgifter vil derfor variere med forbruket.

 • Image text

  Hvordan blir kunder med effektavregning fakturert?

  Det er månedlig fakturering hvor energileddet avregnes fortløpende. I tillegg kommer andel av antatt årskostnad for effektuttak og fastbeløp.
 • Image text

  Hvordan måles og avregnes effekten?

  Strømuttaket måles time for time. Effektleddet avregnes med foregående måneds høyest registrerte times maksimaleffekt.
 • Image text

  Hvordan kan effektkostnaden reduseres?

  Fordel forbruket jevnere for å unngå korte perioder med høyt forbruk.
 • Image text

  Hva er nettleie?

  Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner. En betydelig andel av nettleien består av offentlige avgifter (Forbruksavgift, Avgift til energifondet og mva.).
 • Image text

  Kan jeg bytte nettleverandør?

  Nei. Du kan bytte strømleverandør, men ikke nettleverandør. Du er tilknyttet strømnettet gjennom ditt lokale nettselskap som sørger for at strømmen kommer frem til deg. Nettselskapene har med myndighetenes tillatelse monopol i sine områder.
 • Image text

  Hvem bestemmer prisen på nettleie / nettleieprisene?

  Det er myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fastsetter hvor store inntekter nettselskapene kan ha. Nettselskapene har monopol i sine områder og NVE gjennomgår derfor årlig deres regnskaper for å sikre at de ikke utnytter sin monopolstilling. Nettselskapene fastsetter nettleien de enkelte kundene skal betale, men de totale inntektene skal ikke være over grensen NVE har fastsatt for selskapet.
 • Image text

  Hvorfor varierer nettleien mellom de ulike leverandørene?

  Nettselskapene har ulike kostnader ved å eie og drifte nettet. Geografiske og klimatiske forhold påvirker kostnadene. I de fleste tilfeller koster det også mer å forsyne et område med spredt bebyggelse enn et tettbygd område.
 • Image text

  Hva er Skageraks nettleie sammenlignet med andre nettselskaper?

  Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oversikt over de ulike nettselskapenes nettleie på sine hjemmesider www.nve.no. Sammenlignet med Europa har Norge lav nettleie.
 • Image text

  Hvorfor består nettleien av et fastbeløp og et variabelt ledd?

  Myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever at nettleien skal bestå av både et fastbeløp og et energiledd. Kostnadene til nettselskapet har i liten grad sammenheng med forbruket, men i større grad sammenheng med antall kunder. Fastbeløpet gjenspeiler disse kostnadene. Størrelsen på fastbeløpet varierer noe mellom nettselskapene. Det er også vanlig med forskjellig fastbeløp for de ulike kundegruppene. Både forbruksavgiften og avgiften til energifondet tas inn gjennom energileddet.