Energiutredninger

Kommuner og andre aktører spiller en viktig rolle, både gjennom sine kunnskaper og ved gjennomføring av egne tiltak. Energiutredningen er områdekonsesjonærens bidrag til prosessen. Formell forankring av senere beslutninger kan skje på ulike måter, herunder i kommunale planer og vedtak.

De lokale energiutredningene skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og fokusere på aktuelle alternativer på dette området, og dermed bidra til en samfunnsmessig rasjonell utvikling av energisystemet. Energiutredningen skal beskrive dagens energisystem og energisammensetningen i kommunen med statistikk for produksjon, overføring og stasjonær bruk av energi, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper.

Energiutredningen skal inneholde en beskrivelse av forventet fremtidig stasjonær energietterspørsel i kommunen, fordelt på ulike energibærere og brukergrupper. Utredningen skal også påpeke muligheter for energieffektivisering, energisparing og energiomlegging gjennom konkrete prosjekter og tiltak. Energiutredningen skal beskrive de mest aktuelle energiløsninger for områder i kommunen med forventet vesentlig endring i energietterspørselen.

Energiutredninger 2013

Energiutredninger 2011

Andebu kommune
Bamble kommune
Hof kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Nøtterøy kommune
Porsgrunn kommune
Re kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Tjøme kommune
Tønsberg kommune

Andebu kommune
Bamble kommune
Hof kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Lardal kommune
Larvik kommune
Nøtterøy kommune
Porsgrunn kommune
Re kommune
Sande kommune
Sandefjord kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Stokke kommune
Svelvik kommune
Tjøme kommune
Tønsberg kommune

 

 
PUBLISERT  _  _ 22.05.2012

Kraftsystemutredning

Kraftsystemutredningen beskriver regionalnettet i Vestfold og Telemark. Utredningen gir en beskrivelse av forventet utvikling i området i en 10 års periode.