Strømsparing

  • Luft kort og effektivt i stedet for å la vinduet stå på gløtt. Da unngår du nedkjøling av gulv, tak og vegger.

  • Monter sparedusj. Eldre dusjer bruker opp til 24 liter per minutt, mens nye sparedusjer bruker 6-10 liter per minutt. En sparedusj kan halvere utgiftene til dusjing.

  • Bruk lavenergipærer i stedet for vanlige glødelamper ute, i kalde rom og på vanskelig tilgjengelige steder. Dersom du har rimeligere oppvarmingskilde enn strøm, kan det også være lønnsomt og benytte sparepærer innvendig.

  • Vurder etterisolering av dårlig isolerte eller uisolerte hus. Dette kan gi store besparelser.

  • Monter termostat for styring av romoppvarmingen og tidsur / varme-styringssystem for natt eventuelt dagsenking av innetemperaturen.

  • Slå av lys og varme i rom som ikke er i bruk. I Norge bruker gjennomsnitts- husholdningen ca 2750 kWh i året til lys, dobbelt så mye som våre naboland.

  • Hold innetemperaturen på 19-22 °C. For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5 % av den energien som går til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø.

  • Monter gode tettelister rundt trekkfulle vinduer og dører.

  • Bruk alltid tidsur når du bruker motorvarmer. En motorvarmer trenger ikke stå på mer enn maks. 2 timer.

Relatert

Linker:

Søknadsskjema for støtte:

Fyller du ut på Enova.no