Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Fransk storkonsern styrker Skagerak Naturgass

AirLiquid går inn på eiersiden i Skagerak Naturgass