Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Vedlikeholdsarbeid på 132 kV høyspentkabel – Hjellevannet

Hjellevannet_Skien
132kV kabelen ligger i Hjellevannet, fra Bakkestranda og over til Herkules.

Arbeid med dykkere
Planlagt arbeidsperiode er fra mandag 27. mars til fredag 28. april 2017.
Arbeidene har ingen ytre påvirkninger for miljøet, men vi ber fartøy om å vise hensyn.

Varsling på stedet
Dykkerflagg benyttes i hele perioden når det foregår dykking, og vårt utførende dykkerfirma er tilgjengelig på VHF kanal 16.

Eventuelle spørsmål rettes til Skagerak Nett AS ved prosjektleder John Walter Nilsen på sentralbord nr. 35 93 50 00 eller mob.nr 971 85 801