Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Helikopterbefaring av høyspenningsledninger

Linjebefaring_helikopter_2013
Inspeksjonen skjer ved at helikopter flyr lavt over ledningene. Etter planen skal arbeidet gjennomføres i uke 11  til og med uke 14,  forutsatt at været tillater det.

Vi gjør oppmerksom på at lydnivået fra helikopteret kan virke forstyrrende på bl.a. husdyr.

Spørsmål om helikopterinspeksjonen  eller tilbakemeldinger om steder der overflyvning er uønsket, kan rettes til:

  • Runar Weholt                   915 47 358          (Telemark)
  • Bjørgulf Schultz                915 36 881          (Vestfold)