Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Økning i nettleien


I perioden fra 2010 til 2017 har nettleien vært satt ned en rekke ganger. Medregnet den siste endringen har nettleien i Skagerak Netts område likevel bare hatt en økning på cirka 10 prosent sammenlignet med 2010. Økningen i konsumprisindeksen har i samme periode frem til november 2016 vært på cirka 15 prosent.

Nettleien øker også for næringskunder. De nye nettleietariffene finner du her:

Nettleie privatkunder.

Nettleie næringskunder.