Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Usikker is på regulerte vann

usikker is

Vær forsiktig ved ferdsel på regulerte vann

Is på regulerte vann må alltid regnes for å være utrygg. Vi ber derfor alle som ferdes på eller nær islagte vann om å være oppmerksom på usikker is og åpne råker. De fleste regulerte vann har områder med svært svekket is. Det er alltid utrygg is der vann strømmer, slik som innløps- og utløpsoser, terskler og sund. Når snøsmeltingen tiltar vil områdene med farlig is øke betydelig.

Les mer om isfohold på regulerte vann: www.varsom.no

Isvettregler

  1. Ha respekt for isen.
  2. Gå aldri alene på isen.
  3. Gå ikke ut på is som kan være svak.
  4. Pass opp for nylagt is, våris, snødekt is og sjøis.
  5. Is av saltvann er svakere enn is av ferskvann.
  6. Ta med deg skikkelig sikkerhetsutstyr, f.eks. ispigger og redningsline til bruk som "den forlengede arm".
  7. Jo lengre ut man kommer på svak is, jo vanskeligere blir redningen.
  8. Lær deg hvordan du kan redde deg selv og andre.
  9. Ved disse stedene er isen svakere: Siv, råk, bro, odde, avløp, innløp, utløp, sund, grunne og vindbrønn.

(Isvettereglene er hentet fra Norsk Livredningsselskap)