Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Fellesfakturering

Dame_med_faktura

Kraftbransjen er i endring, og Norges Vassdrags– og Energidirektoratet arbeider for å skape bedre konkurranse blant leverandørene.

Fra 1. 9.2016 kan strømleverandører sende faktura på vegne av nettselskapene, slik at du får nettleie og strøm samlet på én faktura.

Les mer om ny forskrift her, eller på www.nve.no.

Fakturahenvendelser skal alltid rettes til den som står som betalingsmottaker.


Skagerak Nett har avtale om gjennomfakturering med følgende strømleverandører
(flere vil komme til etter hvert):

  • Eidsiva Marked AS
  • Fjordkraft AS
  • Fortum Markets AS
  • Fredrikstad Energisalg AS
  • Glitre Energi Strøm AS
  • Gudbrandsdal Energi AS
  • LOS AS
  • Skandiaenergi Omsetning AS (SkandiaEnergi)
  • Ustekveikja Energi