Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Får bedre oversikt


Linn Gunnestad forteller at det har gitt en bedre oversikt over strømforbruket. Hun synes det er fint å få delt opp strømregningen.

- Særlig på vinterstid, når forbruket øker, er det greit med regning hver måned. Jeg synes ordningen er så bra at jeg har anbefalt den videre til venner og familie,
forteller hun.

Linn er en av de blide stemmene du møter når du ringer Skagerak Netts kundeservice. Hun er derfor bedre orientert om strømmarkedet enn de fleste. Det var via strømleverandøren sin hun fikk tilbudet om månedsavregning. Nå innfører Skagerak Nett dette til alle kunder med et forbruk over 8000 kWh i året.

- Forskjellen er at vi må lese av måleren hver måned, men det går egentlig veldig greit via SMS, anbefaler Linn. Innen fem år vil hun uansett slippe å lese av måleren. Skagerak skal innen 2017 innføre AMS (avanserte måle- og styringssystem) for alle kunder i Vestfold og Grenland. Det betyr at alle målere skal erstattes med nye målere som automatisk sender målerstanden til Skagerak Nett.