Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Din egen kundeside


Av nyheter på siden kan nevnes fakturaoversikt, fakturaforklaring og mulighet for å be om betalingsutsettelse av strømregningen. For innlogging klikk her