Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Din egen kundeside


Der kan du blant annet:

  • Registrere måleravlesning
  • Inngå Avtalegiro- og eFaktura-avtaler .
    NB! Gjelder kun når Skagerak Nett AS er fakturautsteder
  • Melde flytting
  • Se detaljert fakturahistorikk
  • Søke om betalingsutsettelse
    NB! Gjelder kun når Skagerak Nett AS er fakturautsteder

For innlogging klikk her