Velkommen til Skagerak Energi

Skagerak Energi er en betydelig aktør innenfor energiforsyningen i Norge. Konsernets virksomhet er konsentrert om produksjon, omsetning og overføring av elektrisk kraft og annen energi.

Din egen kundeside


Her kan du holde oversikt over dine fakturaer, se fakturaforklaring og be om betalingsutsettelse av strømregningen hvis du har behov for det.

For innlogging klikk her