Last ned årsrapporten 2010 (pdf)            Last ned GRI-indeks 2010 (pdf)

GRI-indeks

I tillegg til årsrapporten for 2010 har Skagerak laget en oversikt over konsernets rapportering i henhold til den internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarden for samfunnsansvar Global Reporting Initiative (GRI).

Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter forhandlinger mellom ulike grupper – næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og forskningsmiljøer. Norske myndigheter har i mange år støttet GRIs arbeid med å utvikle felles internasjonale standarder for samfunnsansvarsrapportering, og anbefaler rapportering etter GRI.

Bedrifter som velger å rapportere etter GRI, kan velge ulike ambisjonsnivåer (A, B og C, med C som det letteste).

Skagerak Energis årsrapport for 2010 tilfredsstiller nivå B etter rapporteringsmalen G3. I tillegg er det rapportert på en rekke indikatorer i GRIs bransjetillegg for energibransjen, Energy Utilities Sector Supplement (Indikatorer merket EU).