Bedret resultat for Skagerak Energi

Eierforhold finansielle sider. Kakediagram

Pressemelding datert 31. august 2015

Skagerak-konsernets brutto driftsinntekter ble i første halvår 1314 millioner kroner mot 1268 millioner kroner i samme periode i 2014. Årsaken til økningen er noe høyere nettinntekter og at realiserte kraftinntekter påvirkes av inngåtte sikringsavtaler på kraft.

- Skagerak fører regnskapet etter internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS). Det innebærer at urealiserte effekter av energikontrakter for sikring av fremtidige salgsinntekter vurderes til markedsverdi og inkluderes i resultatet, sier konsernsjef Knut Barland.

Resultatvirkningen av dette ble hele 152 millioner kroner etter skatt i 1. halvår. Resultatet etter skatt ble dermed løftet til 386 millioner kroner mot 115 millioner kroner i samme periode i fjor.

Lave strømpriser
Kraftprisene i spotmarkedet (NO2) ble 20,4 øre/kWh første halvår mot 20,8 øre samme periode i fjor. Det er produsert 3 196 GWh, mot 3 285 GWh i 2014.

- Strømprisene har vært relativt stabile på et lavt nivå over tid, sier Knut Barland. Det er i øyeblikket en overproduksjon i markedet, og vi forventer ingen bedring de nærmeste årene. Dette fører til svakere inntjening i konsernet.

De lave strømprisene har betydning for lønnsomheten i datterselskapene til Skagerak Energi.

Forbedret skadestatistikk, noe høyere sykefravær
Antall personskader går ned fra 5 til 3, mens det totale sykefraværet for konsernet går opp til 4,5%, mot 3,6% på samme tid i fjor.

- Jeg er fornøyd med at skadetallene går ned, men ikke like fornøyd med de økte sykefraværstallene. Vi jobber for å komme ned på like gode tall som vi hadde i 2013 og 2014, sier Barland.
 
Høy investeringsaktivitet og nye forbedringstiltak

Barland understreker at Skagerak-konsernet er inne i en krevende periode.

- Vi er inne i en fase med meget høy investeringsaktivitet. Sammen med lav inntjening stiller dette krav til stram prioritering og nye kostnads- og forbedringstiltak for årene som kommer,  avslutter Knut Barland.

 

For ytterligere informasjon:

  • Konsernsjef Knut Barland telefon: 911 13 048
  • Direktør for strategi og kommunikasjon, Thorleif Leifsen telefon: 957 02 070
Les mer