Store investeringer - redusert resultat

Eierforhold finansielle sider. Kakediagram

Last ned årsrapport 2014 (PDF)                                Last ned GRI-indeks 2014 (PDF)           

 

Pressemelding datert 26. februar 2015:

- Vi har vært klar over at resultatene ville bli redusert i 2014, sier konsernsjef Knut Barland. Våre eiere er innforstått med at vi er inne i en periode med lave kraftpriser, samtidig som det investeres tungt i både kraftproduksjon og nett.

Samlede investeringer i 2014 ble 810 millioner kroner.

- En vesentlig skjerping av regelverket for damsikkerhet har medført at mange eldre dammer må bygges om for betydelige beløp. Skagerak har i 2014 ferdigstilt ombygging av tre store dammer. I samarbeid med Statnett har Skagerak investert over 200 millioner kroner for å forsterke nettet i Grenland. Dette gir en bedre nettstruktur med høyere kapasitet og legger til rette for videre industri- og næringsutvikling i regionen. Denne oppgraderingen fører også til sanering av omtrent 54 km høyspentlinjer, hvorav mye går gjennom tettbygde strøk, forteller Knut Barland.

Fallet i kraftprisen i Sør-Norge var på hele 22 % fra 2013 til 2014. Inntektsvirkningen av fallet ble noe redusert av rekordhøy produksjon på 6,2 TWh. Netto driftsinntekter i nettvirksomheten ble redusert med 17 % som følge av lavere tariffer til nettkundene og lavere levert mengde enn normalt. Lavere levert volum på grunn av høy gjennomsnittstemperatur gjennom 2014 preger også inntektssiden i Skagerak Varme og Skagerak Naturgass.

- Skagerak Varme har hatt et stabilt driftsår med meget høy andel fornybar produksjon. Hele 95 % av varmeproduksjonen var basert på fornybare kilder, opplyser Barland.

Det er satt av 149 millioner kroner for et skattekrav etter Skageraks tidligere engasjement i Cinclus Technology AS. Sentralskattekontorets avgjørelse er ikke endelig, men beløpet kostnadsføres i regnskap for 2014.

Konsernet leverer også i år godt på HMS-siden. Sykefraværet landet under 4 % for andre året på rad.

- Det jobbes godt og systematisk med HMS i konsernet, sier Barland, men understreker at det er enda mer å gå på.

- Vi har hatt to alvorlige personskader dette året, noe som kaster skygger over en ellers meget god trend, avslutter han.

For ytterligere informasjon:

  • Knut Barland, Konsernsjef, telefon 911 13 048
  • Thorleif Leifsen, Konserndirektør Strategi og kommunikasjon, telefon 957 02 070 
Les mer