Høy produksjon - redusert resultat

Last ned årsrapport 2012 (pdf)           Last ned GRI-indeks 2012 (pdf)

GRI-indeks

I tillegg til årsrapporten for 2012 har Skagerak laget en oversikt over konsernets rapportering i henhold til den internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarden for samfunnsansvar Global Reporting Initiative (GRI).

Global Reporting Initiative (GRI) er en internasjonal organisasjon som har utarbeidet et svært anerkjent rammeverk for rapportering på samfunnsansvar. Rammeverket utvikles etter forhandlinger mellom ulike grupper – næringsliv, fagbevegelse, organisasjoner og forskningsmiljøer. Norske myndigheter har i mange årstøttet GRIs arbeid med å utvikle felles internasjonale standarder for samfunnsansvarsrapportering, og
anbefaler rapportering etter GRI.

Bedrifter som velger å rapportere etter GRI, kan velge ulike ambisjonsnivåer (A, B og C, med C som det letteste). Skagerak Energis årsrapport for 2012 tilfredsstiller nivå B etter rapporteringsmalen G3. I tillegg er det rapportert på en rekke indikatorer i GRIs bransjetillegg for energibransjen, Energy Utilities Sector Supplement (Indikatorer merket EU). Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvor i rapporten informasjon som er relevant for de ulike rapporteringspunktene er å finne. Der det henvises til Skagerak Energis nettsider ligger informasjonen under «Om Skagerak». I tabellen er det også opplyst om rapporteringen tilfredsstiller GRIs ofte detaljerte rapporteringskrav fullt ut.

Les mer på www.globalreporting.org

Les mer