Skagerak Energi

Konsernet har ca 780 ansatte, en årlig kraftproduksjon på 5200 GWh, over 185 000 nettkunder og en omsetning på ca. 3 milliarder kroner årlig. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft.

En viktig del av konsernets strategi er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i sin region. Gjennom samarbeid, oppkjøp eller fusjon skal Skagerak utøve en aktiv og ekspansiv rolle med målsetning om å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig virksomhet.

Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de fem heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft, Skagerak Elektro, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass.

Fakta om Skagerak Energi

Skagerak Energi er et stort regionalt forankret energikonsern i Vestfold og Grenland.

Les mer
Eiere / Interessenter

Skagerak Energi AS eies av Statkraft Regional Holding AS med 66,62% og kommunene i Grenland med 33,38%.

Les mer
Relatert

Skagerak Energi

Telefon: 35 93 50 00
firmapost@skagerakenergi.no

Besøksadresse

Floodeløkka 1 (Hovedkontor) 
3915 Porsgrunn
Kart og veibeskrivelse

Andre besøksadresser i Skagerak

Besøkende til Skagerak:

Skagerak har 10 besøksplasser i Lilleelvgata rett over gaten for Floodeløkka 1.

Postadresse

Postboks 80
3901 Porsgrunn

Organisasjonskart

Klikk her