Skagerak Energi

Konsernet har ca 620 ansatte, en årlig kraftproduksjon på ca 5500 GWh, over 189 000 nettkunder og en omsetning på ca. 2,5 milliarder kroner årlig. Skagerak selger ikke kraft til sluttbruker, men er medeier i kraftomsetningsselskapet Fjordkraft.

En viktig del av konsernets strategi er å være en sentral aktør og motor for restrukturering i sin region. Gjennom samarbeid, oppkjøp eller fusjon skal Skagerak utøve en aktiv og ekspansiv rolle med målsetning om å bidra til en rasjonell og konkurransedyktig virksomhet.

Selskapet er organisert som et konsern med kjernevirksomhetene samlet i de fire heleide datterselskapene Skagerak Nett, Skagerak Kraft, Skagerak Varme og Skagerak Naturgass.

Fakta om Skagerak Energi
Skagerak Energi er et stort regionalt forankret energikonsern i Vestfold og Grenland. Les mer
Eiere / Interessenter

Skagerak Energi AS eies av Statkraft Regional Holding AS med 66,62% og kommunene i Grenland med 33,38%.

Les mer
Relatert

Skagerak Energi

Telefon: 35 93 50 00
firmapost@skagerakenergi.no

Besøksadresse

Floodeløkka 1 (Hovedkontor) 
3915 Porsgrunn
Kart og veibeskrivelse

Andre besøksadresser i Skagerak

Besøkende til Skagerak:

Skagerak har 10 besøksplasser i Lilleelvgata rett over gaten for Floodeløkka 1.

Postadresse

Postboks 80
3901 Porsgrunn

Organisasjonskart

Klikk her