Skole

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon har vi laget en oversikt over noen internettsider som er mye besøkt når det gjelder strøm og energi. Håper oversikten kan være til nytte for deg.

Les mer
Kraftuttrykk

Oversikt over de mest vanlige ord og uttrykk innenfor energibransjen.

Les mer
 
PUBLISERT  _  _ 23.01.2015

Skolebesøk

Skagerak Energi underviser årlig 5000 unge om strøm og sånn. Bli med på skolebesøk.