Miljøsertifisert - ISO 14001

Skagerak Kraft er miljøsertifisert i henhold til ISO-standard 14001 fra Det Norske Veritas - DNV.

Les mer
Store damutbedringer

Skagerak Kraft står foran store investeringer i sine damanlegg. Foreløpige anslag viser at cirka en halv milliard kroner vil bli brukt i de neste 15 til 25 år. Investeringene kommer som følge av nye retningslinjer fra NVE.

Les mer