Nett

Prekvalifiserte elektroentreprenører

Virksomheter som ønsker å utføre tjenester innenfor Skagerak Netts nettområde må prekvalifiseres av Skagerak Nett.

Les mer
Gode HMS-resultater

Skagerak Energi oppnådde gode HMS resultater i 2013. Sykefravær ble for første gang lavere enn fire prosent og antall personskader ble redusert med nesten 70 % fra 2012.

Les mer
Bruk fagfolk

Bruk fagfolk til å gjøre jobben på ditt elektriske anlegg.

Les mer
 
PUBLISERT  _  _ 08.02.2011

Leveringsplikt

Inntil vi har fått melding fra din strømleverandør er Skagerak Nett AS i henhold til Energiloven, paragraf 3-3 pliktig til å levere kraft. 

 
PUBLISERT  _  _ 26.11.2009

Nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet samt for å få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner.

 
PUBLISERT  _  _ 26.11.2009

Nøytralitet

Det er et krav til alle nettselskap å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere når det gjelder håndtering av leverandørskifter, nyetablering av abonnement, oversendelse av måledata og valg av faktureringsrutiner.

Relatert

Dokumenter -
Nettforsterkning Grenland

På Statnett.no finne du bl.a.:

  • karter
  • konsesjonssøknad
  • konsekvensutredning
  • Bakgrunn for utbyggingen