Nett

Elektroentreprenører
Virksomheter som ønsker å utføre tjenester innenfor Skagerak Netts nettområde må prekvalifiseres av Skagerak Nett. Les mer
Oversikt over strømbrudd
Informasjon om strømbrudd i Skageraks nettområde. Informasjonen presenteres i et kart med opplysninger der feilen / avbruddet er lokalisert.  Les mer
 
PUBLISERT  _  _ 01.02.2017

Leveringsplikt

Inntil vi har fått melding fra din strømleverandør er Skagerak Nett AS i henhold til Energiloven, paragraf 3-3 pliktig til å levere kraft. 
 
PUBLISERT  _  _ 26.11.2009

Nettleie

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet samt for å få levert strømmen fra produksjonsstedet og hjem til deg. Nettleien går til å dekke kostnadene ved en stabil og sikker strømforsyning. Den skal dekke de kostnadene som nettselskapet har ved å bygge, drive og vedlikeholde linjer, kabler og transformatorstasjoner.

 
PUBLISERT  _  _ 31.10.2016

Nøytralitet

Det er et krav til alle nettselskap å opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere når det gjelder håndtering av leverandørskifter, nyetablering av abonnement, oversendelse av måledata og valg av faktureringsrutiner.

Relatert

Dokumenter -
Nettforsterkning Grenland

På Statnett.no finne du bl.a.:

  • karter
  • konsesjonssøknad
  • konsekvensutredning
  • Bakgrunn for utbyggingen

Edit 'WEB Skagerak_Allianse'Edit 'Header'Edit 'Header'Edit 'Søkefelt'Edit 'Flaggmeny-html'Edit 'Søk forside'Edit 'HeadernavigatorTop'Edit 'Header Navigator Top'Edit 'Min side toplink'Edit 'Headernavigator'Edit 'Header Navigator'Edit 'ChangeTitle'Edit 'skagerak icon'Edit 'No server caching'Edit 'Javascript-filer fra Creuna'Edit 'Reset User Agent CSS'Edit 'Tvinge kompabilitetsvisning IE7'Edit 'Nett'Edit 'MainLeft'Edit 'Nett'Edit 'MainRight'Edit 'Nett'Edit 'Path'Edit 'Brødsmulesti'Edit 'MainRightTitle'Edit 'htmlkode'Edit 'Seksjonside Hovedoppslag-overskrift'Edit 'MainRightLeft'Edit 'Nett'Edit 'Seksjonside  Nettmeldinger multicol'Edit 'Seksjonside  Nettmeldinger multicol'Edit 'Meldingsliste'Edit 'Nedlastninger'Edit 'Bildegalleri'Edit 'MainRightRight'Edit 'Infosenter'Edit 'htmlkode'Edit 'Relatert'Edit 'Footer'Edit 'Disclaimer'Edit 'ReplaceNavigatorLinker'Skip Navigation Links