Avbruddssituasjon Lukk vindu Informasjonen i kartet er basert på øyeblikksverdier.
Gjenoppretningstidspunkt er en anslått verdi og må ikke oppfattes som endelig.